4, ఫిబ్రవరి 2009, బుధవారం

సమస్యా పూరణం

కం:
కాముడు రావణ హతకుడు
కోమలి తోడగు గణముల కోతులు అనగా
రాముడె నందుని సుతుడవ
రాముని భార్యలకు నింద రానే వచ్చెన్‌

రాముడిని మోహించిన వానరులకు ఒక వరమిచ్చాడనీ,
వారే పదహారు వేల గోపికలయ్యారన్న కధ ఉంది.
ఆసందర్భ్హాన్ని ఆధారంగా చిన్న ప్రయత్నం

కం:
పదమనె సిరిపతి పత్నితొ
పదవులు ఊడిన సురగణ పరపతి నిలుపా
కదలని సిరితో పలికెను
"ముదమగు నొక సుతయు వేయి యల్లుళ్ళున్నన్‌ "!

భూమిని లక్ష్మీ నారాయణుల సుత గానూ
రాజు భూపతి కనక, పదవులు ఊడిన రాజులను
వారి అల్లుళ్ళుగానూ పోలిక చేయటానికి ప్రయత్నించాను.

పెద్దలు తప్పులను దిద్ద గలరు

http://turupumukka.blogspot.com/2009/02/blog-post.html గారు ఇచ్చిన రెండు సమస్యలకు పూరణ.

1 వ్యాఖ్యలు:

పుష్యం చెప్పారు...

మీకు సమస్యాపూరణ యందు అభిరుచి ఉన్నయడల, సిలికానాంధ్రా వారి 'సుజనరంజని' మాస పత్రికలో 'పద్యం-హృద్యం' శీర్షికన ప్రతినెలా సమస్యాపూరణ ఉంటుంది (కొన్ని సాంకేతిక కారణాలవలన గత నాలుగు నెలలుగా ఆ పత్రిక ప్రచురింపబడలేదు, కాని ఈ నెల మరల ప్రచురణ మొదలైనది). గమనించగలరు.

http://sujanaranjani.siliconandhra.org

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి