5, ఫిబ్రవరి 2009, గురువారం

నవరసాలు - రౌద్రం

కం:
కార్గిలు సీమన సేనలు
భార్గవులయి కోసె తలలు బాధల కోర్చీ
మార్గము మరిచి ఖలులు శర
ణార్గతి కోరిరి భయమున నాశము చూస్తూ

కం:
బొంబయి నగరము లోజగ
డంబయె ముష్కరు లతోడ ! డక్కును విడి బం
ధంబుపడి వారి పనులకు
డంబము నిలిపెగ నతండు ధన్యత నొందే

1 వ్యాఖ్యలు:

యోగి చెప్పారు...
ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి