4, ఫిబ్రవరి 2009, బుధవారం

నవరసాలు - అద్భుతం


కం:
కనకపు పట్టము బడసిన
మన నేతలు మనని మరచి మసలుట చూసీ
తన జనుల కాయు కుక్కలు
మనమా వీడితొ సమమని మనసున వగచే !!
!

కం:
వగచిన తీరును పాపము
పగవాడు నిజము హితుడగు పదములు బడగా
నగుమోము విడని నేతకు
తెగ జేసిననూ ఒలకదు తిరిపెము కూడా

0 వ్యాఖ్యలు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి