3, మార్చి 2009, మంగళవారం

పలుకులు బంగా రమయెగపలుకులు బంగా రమయెగ
చిలకగ బాధలు యెడదన చెలమలు నిండన్‌
చెలి కిను కొదలక పలకక
కలవర తలొన న్నుముంచె కనికర మొదిలెన్‌

పదముల బడితిని చివరకు
యెదగా నమువిన్నవించి యర్ధించితినే
కదలక ఉన్నను చివరకు
మదికర గగనా తొపలికె మధువులు ఒలకన్‌

అధరము లొలికిన పదములు
మధురము గమదిని తగిలెగ మల్లెల రీతిన్‌
మధనము చీకటి వీడెను
ఉదయపు వెలుగులు ఇమిడెను హృదయము నిండా

1 వ్యాఖ్యలు:

పరిమళం చెప్పారు...

అద్భుతంగా ఉంది గురువుగారూ ! ధన్యవాదాలు .

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి