5, మార్చి 2009, గురువారం

పల్లె సాయంత్రం -- మొదటి భాగం


పల్లెన ఓసాయంత్రం
చల్లని వాతావరణము చర్చల సమయం
అల్లరి పిల్లల పరుగులు
మెల్లగ గుమిగూడు ఊరి మిగిలిన వారున్‌

చర్చకు అంటూ గుడిలో
అర్చన ముగియగ అక్కడ ఆగిన అయ్యా
ఖర్చుల లెక్కలు తేలగ
వచ్చిన సొమ్మును బిగించి వణికుడు సెట్టీ

దుక్కిని దున్నగ అలసియు
ఎక్కిన బండీ నొదిలిక ఎడ్లను కడుతూ
అక్కడ జేరిన వారిని
ఒక్కరి నొదలక అడిగిన ఓరిమి రైతూ

రాజా ధిరాజు నంటూ
బాజా లూదే జనాలు బరువై పోగా
లూజుగ అంగీ తొడిగిన
జాజుల రాయుడు కరణము జాతర గొచ్చే

పిలుపులు అందిన కొందరు
పిలవక నేచే రుజనులు పిలుపుల వారూ
తలపని కొచ్చిన వారూ
తలవక నేజే రువారు తలమున్గోరూ
పకపక లాడుతు కొందరు
తికమక పడుతూ జనులను తిట్టే వారూ
ఒకమా టవినం డంటూ
ఇక ఇటు నేరా ననుచునె ఎగిరే వారూ

పట్టా లుమరిచి ఇంజను
చుట్టా లనుజూ డ ఆగి చూసిన రీతిన్‌
చుట్టెట్టి నోటి లొపొగలు
చుట్టూ రాఊదెవారు చూస్తుం డంగా

ఇక చుక్కే సేవారూ
ఒక పెగ్గే అనుచునె ఓపీపాలే
పుకదులు కుండలు, చివరగ
నొకమూ లపొరలు తుమత్తు నొదలని వారూ

జాతర గదవా రిసభలు
ఖాతరు చేయరుగ ఇంటి కాంతల పిలుపే
చేతులు అస్సలు కదలవు
కోతలు మాత్రం దుముకును కోటలు ఎన్నో


(సశేషం .. )

4 వ్యాఖ్యలు:

శ్రుతి చెప్పారు...
ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.
శ్రుతి చెప్పారు...

ప్రతి దినము జరిగే జాతరే అయినా, మీ మాటలలో కొత్తగా కనిపిస్తుందెందుకో మరి. మా రచ్చబండ మీ కందాలతో ఇలా అందంగా ముస్తాబవ్వడం చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉందండీ గురువు గారూ! మా పెరట్లోని ఉసిరి కాయలు నజరానాగా పంపిస్తాలెండి.

పరిమళం చెప్పారు...

మాకసలు పెరడే లేదు .నేనేం చేయను గురువు గారూ ? :(

pruthviraj చెప్పారు...

Postor and poetry are excellent.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి