26, జనవరి 2009, సోమవారం

గొంతు దిగని కందం

కందము వ్రాయగ బూనితి
అందముగానుండు రీతి అందరు వినగా
ఇందలి ప్రాసయు ఈ యతి
మందము పట్టిన మెదడుకు చిక్కగ రాదే ?

కొరకగ నవ్వదు కందము
పరుషంగా తగులు జిహ్వ పచ్చడి విధమున్‌
పరువాల పడతి నొదలక
పరివిధముల సాకు నతనిల పడెనే నకటా !!

తడబడు అడుగుల బుడతను
మిడిమిడి తెలివిన గెలికిన పదములు పరచితి
గడగడ భయపడి వణుకుతు
గడవని కలమును జరిపితి గణములు కుదరన్‌

1 వ్యాఖ్యలు:

Unknown చెప్పారు...

కందం రాసినవాడే కవి అని ఊరికే అన్నారా పెద్దలు

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి